Terapiden farklı olarak, danışmanlık, kişisel hedeflerinize ulaşmanıza ve gerçek potansiyelinizin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olmayı amaçlar. Danışmanlık konuları mutlaka olumsuz veya sıkıntılı değildir, bir yaşam seçimi, beceri geliştirme ve motivasyon ile ilgili olabilir. Danışmanlık, günlük stresle başa çıkma, eleştirilerle başa çıkma, uyku hijyeni ile ilgili ipuçları vb. gibi zihinsel refah için iyi uygulamalar hakkında bir eğitim oturumu olarak da hizmet edebilir. Terapinin aksine, tavsiyelerde bulunabilirim.

Kategoriler: