Genel Şartlar ve Koşullar

Sanus Psychology – psikolojik değerlendirme, terapi ve danışmanlık

Madde 1

Bu genel şartlar ve koşullar, Sanus Psychology'de çalışan Psikolog ile danışan arasında hem sözlü hem de yazılı olarak yapılan tüm psikolojik değerlendirmeler, terapi ve danışmanlık anlaşmaları için geçerlidir.

Madde 2

Terapi sözleşmesinin yazılı olarak kabul edilmesiyle bir anlaşma kurulur.

Madde 3

İlk görüşme veya terapi seansı içinde sözlü olarak da bir anlaşma yapılabilir.

Madde 4

Sanus Psychology'nin sigorta şirketleri ile doğrudan bir anlaşması yoktur. Hangi masrafların danışanın sigorta şirketi tarafından karşılandığını ve sigorta şirketinin hangi koşulları uyguladığını araştırma sorumluluğu tamamen danışana aittir.

Madde 5

Psikolog, psikolojik değerlendirme, terapi ve/veya danışmanlıktan sonra en geç 30 gün içinde danışana bir fatura gönderir.

Madde 6

Ödeme tercihen seans başlamadan önce banka havalesi ya da iDeal linkil ile yapılmalıdır. Psikolog, terapiden en geç 30 gün sonra danışana bir fatura gönderir.

Madde 7

Fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmaması durumunda, psikolog ilk önce danışana ücretsiz bir ödeme hatırlatıcısı gönderir ve danışana ek ücret ödemeden iki hafta daha ödeme yapma fırsatı verir. Bu mektupta danışan, ödemenin geri alınmasıyla ilgili tahsilat masraflarının iki hafta sonra tahsil edileceği konusunda ve bu masrafların ne kadar yüksek olduğunu belirterek açıkça uyarılır.

Madde 8

Danışanın ödemede temerrüde düşmesi durumunda, psikolog ilk önce danışana ücretsiz bir ödeme hatırlatıcısı gönderir ve danışana ek ücret ödemeden iki hafta daha ödeme yapma fırsatı verir. Bu e-postada psikolog, danışanı, ödemenin geri alınmasıyla ilgili tahsilat masraflarının iki hafta sonra tahsil edileceği konusunda ve bu masrafların ne kadar yüksek olduğunu belirterek açıkça uyarır.

Madde 9

Danışan, ödeme hatırlatma tarihinden itibaren 14 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, psikolog herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tahsilat önlemleri alma veya üçüncü şahıslara yaptırma hakkına sahiptir.

Madde 10

Beyan edilen meblağların tahsiline ilişkin tüm yargısal ve yargı dışı masraflar müşteriye aittir. Yargı dışı masraflar, en az 40 € olmak üzere, talep edilecek miktarın en fazla yüzde 15'i olarak belirlenir.

Madde 11

Ödemeyle ilgili tekrarlanan çatışmalar, danışan ve psikolog arasındaki güven ilişkisine çok fazla yük getirebilir. Bu, nihayetinde psikoloğun profesyonel ilişkiyi askıya almak veya sona erdirmek zorunda kalmasına neden olabilir, çünkü sona erdirmek için “ciddi bir neden” olduğuna inanmaktadır.

Madde 12

Sanus Psychology'deki psikoloğunuz, Hollanda Psikoloji Enstitüsü (NIP) etik yönetmeliğine bağlıdır.

https://www.psynip.nl/en/dutch-association-psychologists/code-of-ethics/brief-description-complaints-procedure/

Madde 13

Psikolog gizlilik yükümlülüğüne sahiptir ve sadece sizin izniniz ile üçüncü şahıslara bilgi verebilir. Psikoloğun bu gizlilik yükümlülüğünü sadece acil durumlarda (geçmişte veya gelecekte kendine zarar verme, başkalarına veya küçüklere zarar verme olasılığı olması durumunda) ihlal etmesine izin verilir. Meslektaşlarla istişare gerekliyse, bu meslektaşlar da bir gizlilik yükümlülüğüne tabi oldukları sürece, izniniz gerekli değildir.

Madde 14

Terapi/danışmanlık seansının süresi 50 dakikadır.

Madde 15

Randevular psikolojik değerlendirme, terapi ve/veya danışma seansından en geç 24 saat önce iptal edilmelidir. Randevudan önceki 24 saat içinde iptal veya hiç iptal yapılmaması durumunda psikolog, ayrılan süre için danışandan ücret talep etme hakkına sahiptir.

Madde 16

Psikolog randevuyu iptal ederse, danışanın seans için ödeme yapma yükümlülüğü sona erecektir.

Madde 17

Sanus Psychology'nin şikayet prosedürü vardır, sunulan hizmetle ilgili şikayetler varsa bunu psikoloğunuza bildirebilirsiniz. Sağlanan hizmetlerle ilgili şikayetler, danışan tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Şikayette bulunmak danışanı ödeme yükümlülüklerinden kurtarmaz.

Madde 18

Bu sözleşme ancak yazılı olarak feshedilebilir.

Madde 19

Sanus Psychology ile danışan arasında bu hüküm ve koşullar ve bunlarla ilgili her şey için Hollanda yasaları geçerlidir.

Madde 20

Sanus Psychology'nin bir kriz servisi yoktur. Kriz durumunda, ev doktorunuza (mesai saatleri içinde) veya mesai saatleri dışında çalışan diğer ev doktoru merkezleri ile iletişime geçmelisiniz.

Madde 21

Online terapi sırasında danışan yalnız kalmaktan, sessizlikten, mahremiyetten, iyi aydınlatmadan ve internet hızından sorumludur. Ayrıca, ortak bir bilgisayar/tablet/telefon kullanılması durumunda veri güvenliğinden, kullanıcı adı ve şifresinin saklanmasından danışan sorumludur. Bu koşullar tam olarak sağlanmadığında, danışan için terapi/danışmanlığın faydalı olmasını sağlamak için psikoloğun seansı erken sonlandırma hakkı vardır.