Hepimiz herhangi bir zamanda depresyon, kaygı veya başka psikolojik sorunlar yaşayabiliriz. Bazılarımızın ciddi bir hastalıkla başa çıkma, kilo verme veya sigarayı bırakma konusunda yardıma ihtiyacı olabilir. Bazılarımızın da ilişki sorunları, iş kaybı, sevilen birinin ölümü, stres, madde bağımlılığı veya diğer sorunlarla başa çıkmak için mücadele etmede. Bu sorunlar çoğu zaman zorlayıcı olabilir.

Bu tür sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olmak için buradayım. Psikoterapi, insanların daha sağlıklı ve daha üretken hayatlar yaşamasına yardımcı olabilir. Psikoterapide, sağlıksız olanların yerine daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmenize yardımcı olmak için bilimsel olarak doğrulanmış prosedürleri uyguluyorum.

Psikoterapi, bir danışan ve bir psikolog arasındaki ilişkiye dayanan işbirlikçi bir tedavidir. Diyaloga dayalı olarak, tarafsız ve yargılayıcı olmayan biriyle açıkça konuşmanıza izin veren destekleyici bir ortam sağlar. Sizi en iyi şekilde hissetmekten alıkoyan düşünce ve davranış kalıplarını belirlemek ve değiştirmek için birlikte çalışacağız.

Psikoterapiye ihtiyacım var mı?

Bu soruyu sadece siz cevaplayabilirsiniz. Bununla birlikte, size terapiden fayda görebileceğinizi söyleyebilecek bazı işaretler vardır.

Bu işaretler:

  • Çabalarınıza ve ailenizden ve arkadaşlarınızdan yardım almanıza rağmen sorunlarınız düzelmiyor gibi görünüyorsa
  • Sorunlarınız işinizi/okulunuzu veya günlük aktivitelerinizi olumsuz etkiliyorsa
  • Uyku veya iştahta değişiklikler veya bozulmalar yaşıyorsanız
  • Geçmiş bir travmanın uzun süreli etkilerini hissediyor ya da yas tutuyorsanız
  • Davranış ve duygularınızın kökenlerini anlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız

Psikoterapi Nedir?

Danışmanlık Nedir?

Terapiden farklı olarak, danışmanlık, kişisel hedeflerinize ulaşmanıza ve gerçek potansiyelinizin önündeki engelleri kaldırmanıza yardımcı olmayı amaçlar. Danışmanlık konuları mutlaka olumsuz veya sıkıntılı değildir, bir yaşam seçimi, beceri geliştirme ve motivasyon ile ilgili olabilir. Danışmanlık, günlük stresle başa çıkma, eleştirilerle başa çıkma, uyku hijyeni ile ilgili ipuçları vb. gibi zihinsel refah için iyi uygulamalar hakkında bir eğitim oturumu olarak da hizmet edebilir. Terapinin aksine, tavsiyelerde bulunabilirim. Sorularınız varsa 15 dakikalık bir telefon görüşmesi için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Sorunlarınızla tek başınıza başa çıkmak zorunda değilsiniz. Profesyonel yardım aramak zayıf olduğunuzu değil güçlü olduğunuzu gösterir.