Şema Terapi, ruh sağlığı ve iyi oluşunu, ayrıca kişisel ve profesyonel ilişkilerini geliştirmek isteyen herkes için yararlı olabilir. Şema Terapinin çeşitli psikolojik bozuklukların tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Şema Terapi, düşük öz saygı, kronik öfke, suçluluk veya utanç, mükemmeliyetçilik, erteleme, yalnızlık veya izolasyon, karşılıklı bağımlılık veya bağlanma sorunları, yakınlık veya güven sorunları veya mutluluklarına ve tatminlerine müdahale eden diğer zorluklarla mücadele eden kişiler için de yararlı olabilir.

Kategoriler: